Polityka RODO

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANEGO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BCH SERVICE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychbr>w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. “RODO”, Administrator niniejszym informuje Zainteresowanego skorzystaniem z usług Administratora, że:

Administrator danych

BCH Service
Osiedle Piastowskie 120/47
61-166 Poznań

info@bch-service.pl

Cele przetwarzania danych

 • ocena możliwości świadczenia usług, co do których zgłoszono zapotrzebowanie i przekazywanie ustaleń w powyższym zakresie;
 • kontaktowanie się przez Administratora w celu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie, w jakim zgłoszono zapotrzebowanie
  na powyższe usługi;
 • zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie, w jakim zgłoszono zapotrzebowanie na usługi;
 • obrona przed roszczeniami wobec Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania

 • zgoda Zainteresowanego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych

Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. informatycy, operator poczty tradycyjnej lub elektronicznej, podwykonawcy Administratora).

Czas trwania przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Zainteresowanego do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy nimi.

Prawa właściciela danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie wskazanym w informacji szczegółowej;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami korzystając z danych wskazanych w niniejszej informacji. Jeśli zaś chodzi o skargę do organu nadzorczego, w chwili sporządzenia niniejszej informacji organem właściwym do rozpoznania skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).